PRACA

 


 • KIEROWCA KAT. B

W związku z dynamicznym rozwojem firmy Viper24 Sp. z o.o. poszukujemy kierowców z uprawnieniami kategorii B. Praca w transporcie międzynarodowym (na terenie krajów UE) samochodami do 3,5T DMC (BUS firanka, plandeka -10 EPAL).

Wymagania:

– Aktualne prawo jazdy kat. B;
– Doświadczenie w transporcie międzynarodowym;
– Gotowość do założenia własnej działalności gospodarczej (opcjonalnie)
– Gotowość do pracy w systemie 3/1;
– Znajomość języków obcych mile widziana;
– Bardzo dobra organizacja pracy;

Oferujemy:

– Bardzo korzystne warunki finansowe;
– Rozwinięty system premiowania;
– Wstępne szkolenie;
– Niezbędne narzędzia potrzebne do wykonywania pracy;
– Wsparcie oraz indywidualne podejście spedytora;

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub przesyłanie aplikacji (CV) na adres email.

W przypadku wyrażenia zgody na przechowywanie przez Administratora danych CV na potrzeby późniejszych rekrutacji prosimy o dołączenie niniejszej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VIPER24 Spółka z o.o. z siedzibą w Sulejówku, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania niniejszej zgody, jak również faktu, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać korzystając z prawa przewidzianego przez art. 7 ust. 3 RODO, na pisemny wniosek skierowany do Administratora danych osobowych.

 


 

APLIKACJA NA WYBRANE STANOWISKO

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Oferta pracy

  Dodaj CV

  Dodaj List Motywacyjny

  Przesłanie CV poprzez wiadomość e-mail lub w inny sposób do VIPER24 Spółka z o.o. z siedzibą w Sulejówku, przy ulicy Czynu Społecznego 92 D, 05-070 Sulejówek, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej pod numerem KRS: 0000606942, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Monikę Sposób, (Pracodawca, Administrator danych), oznacza zgodę na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z Administratorem można skontaktować się poprzez email: monika.sposob@viper24.com lub pod numerem telefonu: +48 798-677-377.

  Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o prace przetwarzane będą w celu:
  1. Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim przepisów Kodeksu pracy. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych.
  2. Przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania zasadnie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest zgoda.
  3. Przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania zasadnie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest zgoda.
  4. Ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania jest zasadnie do art. 6 ust. 1 lit f) RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a nadto dostawcom systemów informatycznych oraz usług z sektora IT.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane będą w oparciu o zgodę, dane te przetwarzane będą do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej aniżeli do zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  8. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
  9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy, w pozostałym zaś zakresie jest dobrowolne.

  Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie CV, w przypadku wyrażenia zgody na przechowywanie przez Administratora danych CV na potrzeby późniejszych rekrutacji prosimy o dołączenie niniejszej klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VIPER24 Spółka z o.o. z siedzibą w Sulejówku, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania niniejszej zgody, jak również faktu, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać korzystając z prawa przewidzianego przez art. 7 ust. 3 RODO, na pisemny wniosek skierowany do Administratora danych osobowych.