RODO

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania strony internetowej
http://viper24.com (dalej „Stroną”) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie
z zasobów Strony oznacza akceptację poniższych warunków.

Prawa do Strony przysługują Viper24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w 05-070 Sulejówek, ul. Czynu Społecznego 92D, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000606942, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Monikę Sposób
e-mail:
monika.sposob@viper24.com, tel: 798-677-377 (zwana dalej „Administratorem”).

Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie prawa do Strony lub jego zawartości są zastrzeżone.  

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Stronę informujemy, iż w przypadku przekazania nam Państwa danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i prawa wspólnotowego w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000
) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
.

Dane osobowe użytkowników Strony o ile takie zostaną przekazane podczas korzystania z Serwisu, są przetwarzane za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe użytkowników Strony wykorzystane zostaną wyłącznie w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. W zależności od treści przesłanego zapytania dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o współpracy lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało skierowane, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Ponadto, dane osobowe użytkowników Strony mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w związku z przesłaną przez użytkownika Strony aplikacją o pracę, wówczas podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez Administratora na zadane pytanie lub też przerwaniem procesu rekrutacyjnego.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez jeden roku liczony od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie zapytania, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres. Administrator nie podejmuje
w oparciu o przekazane dane osobowe żadnych zautomatyzowanych decyzji ani nie wykorzystuje ich
w celu profilowania.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego.

Każdy użytkownik Strony, jeżeli dojdzie do przekazania danych ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Viper24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Sulejówku oraz do dokonania ich zmiany, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do ich przeniesienia. Każdy użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

Polityka cookies

 

 1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.
 4. Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:
 5. Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.
 6. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.
 7. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).
 8. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
 9. Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na wyżej wspomnianych stronach.

Wykorzystanie danych

 1. Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Usługodawca wykorzystuje w celu:
 2. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
 3. monitorowania stanu sesji,
 4. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
 5. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

 

Dane administratora danych osobowych

 1. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy kierować do Administratora danych osobowych tj. Viper24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w 05-070 Sulejówek, ul. Czynu Społecznego 92D, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
  dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000606942, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Monikę Sposób, e-mail:
  monika.sposob@viper24.com, tel. 798-677-377.